Opbouw Projecttool

 

De Projecttool is opgebouwd uit de volgende modules:

 • Basismodule: stamgegevens, voor- en nacalculatie voor projecten (cumulatief per project, totaal per project en totaal per week) en urenregistratiesysteem (controlelijst per week, jaaroverzicht uren, weekrapport uren en weekrapport).
 • Sloopmodule: werkaanvraagbeoordeling, Project RI&E, stoffeninventarisatie, projectwerkplan, stoffenverantwoording en oplevering volgens BRL SVMS-007.
 • Asbestmodule: werkplan, V&G-plan, Project RI&E, logboek, oplevering en projectdocumenten volgens de SC-530.

De projecttool is geprogrammeerd in Microsoft Access en bestaat altijd uit de Basismodule plus de Sloopmodule en / of de Asbestmodule.

 

 

Enkele voordelen:

 • Eenvoudig van opzet en toegespitst op de sloop- en asbestsector.
 • Historie opbouwen van projecten en calculaties.
 • Forse kostenbesparing op de werkvoorbereiding door efficiënter te werken.
 • Professionele uitstraling van projectdocumenten en -registraties.
 • Iedereen heeft toegang tot dezelfde documenten op hetzelfde tijdstip.
 • Voorkomen van dubbele invoer en verschillende documentversies.
 • Modulaire opbouw van de Projecttool.

Hoe werkt het……

 • Neem contact met ons op voor informatie.
 • Demonstratiefase: presentatie van het systeem en installatie van gratis demoversie.
 • Aanschaf van MiSa Projecttool.
 • Afstemming van de Projecttool op uw kwaliteitssysteem.
 • Systeeminstallatie en -implementatie.
 • Oplevering.

 

Serviceovereenkomst

 

Na aanschaf van MiSa Projecttools wordt er een serviceovereenkomst afgesloten.

De service bestaat uit de volgende componenten:

 • Telefonische helpdesk tijdens kantooruren;
 • Vraagbaakfunctie en gebruiktips via website;
 • Beschikbaar stellen van nieuwe versies van de projecttool (ten minste één keer per jaar );

 

Ervaar het gemak!

 

Wilt ook het gemak van MiSa Projecttools ervaren? Neem dan contact met ons op.

Wij vertellen u in een demonstratie graag wat de Projecttool zoal kan. Vervolgens bestaat er de mogelijkheid om geheel vrijblijvend de Projecttool gedurende een maand te testen. De installatie van de demoversie zal op afstand plaatsvinden.